НАШИТЕ МАРКИ
ВИСОКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Нашето силно портфолио от марки високоалкохолни напитки набляга на гъвкавост и иновативност, като в същото време се гарантира изключително високото качество на нашата продукция. Българска Винена Компания също така предлага на своите клиенти високоалкохолни напитки с персонализирани етикети и опаковки. Значителна част от продукцията ни е частни марки на нашите клиенти и ние винаги приветстваме такива проекти.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…