ВИНАРНА РУПЦИ

Винарна ‘Рупци’, основана през 1939 г., е първата и най-стара изба в област Видин, намираща се в най-западната част от Дунавската равнина, която е регистриран регион на лозарството с известния сорт Гъмза и вина под същото наименование.

Същинската изба е напълно запазена и до днес и през годините е разширявана и напълно завършена през 1968 година. През 2002 година започва и успешно изпълнява програма за създаване на собствени лозя.

Днес винарна ‘Рупци’ разполага с лозя, състоящи се от бели сортове (Алиготе, Шардоне, Траминер, Кайлъшки мискет и Мускат)  и червени сортове (Каберне, Мерло, Пино ноар, Каберне Фран и Гъмза). Ежегодно се преработват от 2 000 до 2 500 тона грозде.

Винарната също произвежда и гроздова , ябълкова и дюлева ракия. Фирмата непрекъснато работи над създаването на нови и качествени продукти, като за това привлича водещи специалисти в бранша и търси възможности за излизане на нови пазари.

Основни клиенти на винарната са фирми от Япония, Германия и Полша.