Винзавод Долна Баня

Винзавод ‘Долна баня’ е създаден през 1974 г. и се намира в Тракийската низина. До 1994 г. предприятието е съществувало като цех за плодови вина в рамките на АПК ”Кирил Лазаров”. Същата година то се преустроява, модернизира и пуска в експлоатация производството на грозде, вина и други напитки.

Винзавод ‘Долна баня’ също изкупува и преработва грозде до краен продукт–тихи бели и червени вина, пенливи вина и високоалкохолни напитки.

Винзаводът е постоянно модернизиращо се предприятие. В тази връзка, през 2004 бе изградена и пусната в експлоатация изба за стареене на бели и червени вина.

Заводът разполага с една от най-добре оборудваните и модерни лаборатории в България. Бутилиращите мощности са разпределени в четири бутилиращи линии с капацитет над 12 000 бут./час.

Обемът на годишното производство на вино на предприятието е около 12 милиона бутилки, като над 85 % от тях са предназначени за износ в страни като Русия, Полша, Литва, Латвия, Естония, Монголия, Турция, Ирак, Чехия, Германия, САЩ и др.